IF YOU WANT TO ASK FOR SOMETHING THIS IS GOOD PLACE

Administratorem Twoich danych osobowych jest NIGHTRIDE sp. z o.o., ul. Młyńska 52, 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000982269, NIP 6423238924, Regon 522582794. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane w korespondencji mailowej, poprzez formularz – podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci odpowiedzi na pytanie użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które świadczą dla nas usługi w szczególności obsługa IT, operator systemu rezerwacji spotkań oraz hostingodawca. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż Twoje prawa zostały naruszone.